Isaline Feyaerts

Isaline Feyaerts (°1998) studeerde af als Klinisch en Gezondheidspsychologe aan de Katholieke Universiteit Leuven. In haar stageperiode ging zij aan de slag in het algemeen ziekenhuis van Tienen, waar zij zowel deel uit maakte van het pijnteam, de Geheugenkliniek en het Psychiatrisch Supportteam als psychologe. Hierdoor ontstond een interesse in het samen gaan van het psychische en het fysieke. Zij deed er ervaring op in het begeleiden van cliënten met pijn- en angstklachten. Daarnaast kreeg ze een brede basis in het omgaan met depressieve klachten en piekergedrag. Ook de familie en/of vrienden uit de naaste omgeving van chronisch zieken of personen met dementie kunnen steeds terecht voor begeleiding. 

Tijdens het werken met cliënten groeide de ambitie om ook (top)sporters te kunnen ondersteunen. Isaline volgt het Getuigschrift Praktijkgerichte Sportpsychologie aan de KU Leuven om de prestaties van (top)sporters te optimaliseren en hun mentale welzijn te verhogen. Sporters die extra ondersteuning zoeken, kunnen bij haar terecht. 

Isaline is geïnteresseerd in het helpen van cliënten met spanning, stress of burn-out klachten. Het begeleiden van personen met een veeleisende job, die een balans zoeken tussen werk en privé, is hierbij steeds mogelijk. Ze heeft ook ervaring in het ondersteunen van (jong)volwassenen met faalangst en perfectionisme. 

Haar erkenningsnummer van de psychologencommissie is 982135744. Deze inschrijving betekent dat ze op de officiële lijst van psychologen in België geregistreerd is en bijgevolg de bij wet beschermde titel van psycholoog mag dragen. Deze inschrijving als psycholoog houdt in dat zij de vereiste opleiding heeft genoten en juridisch gebonden is aan de deontologische code voor psychologen. 

Naast deze erkenning is Isaline lid van de Vlaamse vereniging van klinische psychologen (VVKP) en de Vlaamse Vereniging voor SportPsychologie (VVSP).

U kan haar contacteren via mail: isalinefeyaerts.psycholoog@outlook.com