Sofie Reynders

Klinisch psycholoog/ Zaakvoerster

Sofie Reynders (°1984) studeerde in 2008 af als Klinisch Psychologe aan de Katholieke Universiteit Leuven. Als individueel begeleider startte zij haar loopbaan bij de Sleutel. Gedurende deze periode werd klinische ervaring opgedaan bij hulpvragen rond angst gerelateerde stoornissen, depressieve stoornissen en verslavingsproblematieken. 

In 2012 stortte zij zich met volle enthousiasme als leidinggevende in de bedrijfswereld. Het begeleiden van individuen, het mee tot uiting laten komen van hun competenties alsook het verbeteren van relaties tussen mensen bracht haar steeds veel voldoening. Gedurende deze periode werd een sterke interesse rond kennis van stress en burn- out gerelateerde vragen ontwikkeld. Vervolgens besloot Sofie zich hierin te verdiepen en de nodige opleidingen hierover te volgen. In 2019 richtte ze ze de vennootschap S-statera op.

Haar erkenningsnummer van de psychologencommissie is 842127910. Deze inschrijving betekent dat ze op de officiële lijst van psychologen in België geregistreerd is en bijgevolg de bij wet beschermde titel van psycholoog mag dragen. Deze inschrijving als psycholoog houdt in dat zij de vereiste opleiding heeft genoten en juridisch gebonden is aan de deontologische code voor psychologen. 

Naast deze erkenning is Sofie lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de Vlaamse vereniging van klinische pschologen (VVKP).